.

بازديد اعضاي کار گروه مخاطرات زيست محيطي استان از گرداب بن

کد خبر: 63148 تاریخ انتشار: 1398/10/03
نمایش: 672
اخبار
پس از پيگريهاي انجام شده توسط فرماندار شهرستان، مهندس نادري شهردار بن ، اعضاي شوراي اسلامي شهر بن جلسه اي با حضور تعدادي از اعضاي کارگروه مخاطرات زيست محيطي استان از جمله( مهندس نظري معاونت محترم امور عمراني استانداري ، دکتر احمدي مدير کل محيط زيست ، مهندس منصوري مديرکل شيلات، مهندس جهانبازي رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي ، مهندس ايران منش عضو هيات علمي مرکز تحقيقات ، مهندس طاهري کارشناس شيلات و سميعي معاونت  ميراث فرهنگي وگردشگري) و همچنين آقايان ( دکتر زماني عضو هيات علمي دانشگاه شهرکرد و تشنيزي معاونت اداره کل ورزش وجوانان استان) و با حضور  مهندس سليمي بخشدار  مرکزي و مسئولين و روساي ادارات شهرستاني وکارشناسان شهرداري بن در شهر بن تشکيل گرديد و اعضاي حاضر و تعدادي از شهروندان عزيز پس از بازديد ميداني از مجتمع گردشگري و درياچه گرداب بن و ارائه توضيحاتي درباره روند کارهاي انجام شده براي مقابله با گياه مهاجم( پر طاووسي سنبله اي) و راهکارهاي ارائه شده در اين خصوص ازسوي منابع علمي ودانشگاهي وتحقيقاتي وهمچنين تعدادي از شهروندان محترم در ادامه جلسه اي در ساختمان فرمانداري بن برگزار گرديد که پس از بحث وبررسي راهکارهاي علمي و قابل انجام در بازه زماني محدود و در نظر گرفتن  مسائل زيست محيطي و اکوسيستم طبيعي درياچه وهمچنين هزينه و مقدورات ممکن مقرر گرديد شهرداري وشوراي اسلامي ضمن برآورد هزينه هاي متصور براي اجراي هريک از راهکارهاي ارائه شده ، مستندات مربوطه را جهت اخذ تصميم و جلب کمکهاي دولتي و مشارکتي به کارگروه جهت طرح درجلسه آتي ارائه  نمايند ، ضمنا باتوجه به حضور مسئولين محترم استاني از پروژه هاي سالن ورزشي سقف کوتاه،کمپ قايقراني، تکميل ساختمانهاي ستاد بحران ، فرهنگسرا،ساختمان فرمانداري و پيست بارده وموضوعات ديگر از سوي فرماندار پيگيري گرديد و مهندس نظري معاون محترم عمراني استاندار در خصوص بالابردن پيشرفت فيزيکي پروژه هاي درحال اجرا دستورات لازم را صادر کرد

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/07/11