جلسه ي شوراي توسعه و حمايت از سازمانهاي مردم نهاد شهرستان بن تشکيل شد.

فرماندار گفت: سازمانهاي مردم نهاد بازوان توانمند دستگاه ها در پيشبرد امور هستند

کد خبر: 156980 تاریخ انتشار: 1400/09/06 11:15:47
نمایش: 141
اخبار
جلسه ي شوراي توسعه و حمايت از سازمانهاي مردم نهاد شهرستان بن،به رياست کيانوش نادري فرماندار ، ادارات عضو و نمايندگان سازمانهاي مردم نهاد شهرستان بن تشکيل شد. در اين جلسه کيانوش نادري با اشاره به نقش پررنگ و بااهميت سمنها در جلب مشارکتهاي مردمي و توسعه ي همه جانبه گفت: هميشه از سازمانهاي مردم نهاد حمايت کرده ام و معتقدم اين سازمانها بالهاي اجرايي دستگاه ها هستند چرا که از بطن مردم، به صورت خودجوش و داوطلبانه به ايفاي نقش ميپردازند. فرماندار از فعاليت هدفمند و پر نشاط سازمان مردم نهاد پويا دستان جوان که تاکنون تنها سمن زيرمجموعه ي وزارت کشور در شهرستان بن بوده است تقدير کردو در راستاي شناساندن پتانسيلها و توانايي هاي شهرستان بن خواهان حضور پررنگ اعضاي اين سازمان مردم نهاد در سطح استان شد وابراز اميدواري کرد با افزايش سازمانهاي مردم نهاد شاهد رونق مشارکت اجتماعي در شهرستان باشيم. در اين جلسه مشکلات سازمانهاي مردم نهاد شهرستان بررسي  و مجوز فعاليت سازمان مردم نهاد مهر مهدوي بن در حوزه ي حمايت و کاهش آسيب هاي اجتماعي صادر شد که از اين پس اين سمن به صورت قانوني در سطح شهرستان بن به فعاليت خواهد پرداخت.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/07/11