کيانوش نادري در جلسه اعضاي جديد شوراهاي اسلامي شهرستان :

شوراهاي اسلامي شهر و روستا بارز ترين نماد واگذاري اختيار امور بدست مردم است.

کد خبر: 156866 تاریخ انتشار: 1400/08/16 10:09:10
نمایش: 192
اخبار
اعضاي جديد شوراي اسلامي شهرستان بن با کيانوش نادري فرماندار اين شهرستان ديدار کردند.
 دراين ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهرستان ضمن تقدير از زحمات فرماندار، برخي مشکلات و مسائل از قبيل:
قوانين و آيين نامه هاي مرتبط با شوراهاي اسلامي، احداث جاده يانچشمه - حيدري، مسائل مربوط به اموراراضي و تداخلات ، نياز به پيگيري بيشتر جهت استقرار بنياد مسکن انقلاب اسلامي و مشکلات کشاورزان با امور آب استان را مطرح نمودند و خواستار کمک و پيگيري فرماندار و مسئولين شهرستاني براي حل اين معضلات شدند. 
در ادامه فرماندار شهرستان بن ضمن تبريک ايام ميلاد باسعادت پيامبر گرامي اسلام و  تبريک انتخاب اعضاي جديد شوراي شهرستان، از زحمات آقايان مولوي و آقابابايي در خصوص تقبل مسئوليت شوراي شهرستان در چهارسال اخير تشکر کرد.
کيانوش نادري دراين جلسه گفت:
قانون اساسي در نظام جمهوري اسلامي طوري تدوين شده که اختيار امور بدست مردم است و شوراهاي اسلامي شهر و روستا بارزترين نماد آن هستند .حال که شما با صداقت پا به ميدان گذاشتيد ماهم به عنوان خادم مردم و نماينده دولت از شما دفاع ميکنيم ولي مهم اينست که به قوانين مربوط مسلط شويد و راه درست انتقاد و مطالبه گري را  دنبال کنيد. 
فرماندار گفت: قدر خود را بدانيد چون براي رضاي خدا و بدون هيچ چشمداشتي  در حال خدمت هستيدو به شرح وظايف خود عمل ميکنيد .
در انتها فرماندار از اعضاي شوراي اسلامي شهرستان خواست کليه اقدامات شورا را مستند کنند تا در آينده در خصوص پيگيري امور و پاسخ دهي به دستگاه هاي نظارتي دچار مشکل نشوند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/07/11