در جلسه اي با حضور رئيس صندوق کارآفريني اميد در استان و فرماندار شهرستان بن مشکلات و موانع طرح هاي اشتغالزايي شهرستان بن بررسي شد.

رئيس صندوق کارآفريني اميد در استان گفت : مطالبه گري مردم مهمترين عامل افزايش طرح هاي اشتغالزايي در سطح روستاها است.

کد خبر: 156648 تاریخ انتشار: 1400/07/06 10:48:09
نمایش: 200
اخبار
در جلسه اي با حضور کيانوش نادري فرماندار شهرستان بن و حسين بيرانوند  رئيس صندوق کارآفريني اميد استان مشکلات و موانع پرداخت تسهيلات اشتغالزايي در شهرستان بن بررسي شد. در اين جلسه رئيس صندوق کارآفريني اميد استان گفت : مطالبه گري مردم يکي از عوامل مهم جذب و ايجاد طرح هاي اشتغالزايي مي شود.
بعضا برخي تنگ نظري ها باعث فراري شدن مردم شده و خود را درگير بوروکراسي اداري نميکنند.
وي از فرماندار شهرستان درخواست کرد جلسه اي  با حضور دهياران و بخشداران تشکيل شود  تا بتوانيم با ظرفيت روستاها و مردم  طرح هاي اشتغالزايي رو اجرا کنيم.
بيرانوند  اضافه کرد: براي شهرهاي کمتر از ده هزار نفر نيز صندوق کارآفريني اميد مي تواند تسهيلات اشتغالزايي براي طرح هاي اشتغالزايي پرداخت کند.
در ادامه جلسه مشکلات برخي طرح هاي اشغالزايي روستايي در شهرستان بررسي و در خصوص حل اين موانع تصميماتي اتخاذ شد.


افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/11