احمد بهداروند به عنوان رئيس جديد ثبت احوال شهرستان بن معرفي شد.

فرماندار از زحمات چندساله ي شهرام خليلي در ثبت احوال شهرستان بن تجليل کرد.

کد خبر: 156647 تاریخ انتشار: 1400/07/06
نمایش: 190
اخبار
در جلسه اي با حضور مدير کل ثبت احوال استان وکيانوش نادري  فرماندار شهرستان بن، از زحمات آقاي شهرام خليلي تقدير و آقاي احمد بهداروند به عنوان رئيس جديد ثبت احوال شهرستان معرفي شد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/11