جلسه تجليل از خدمات دهياران و شهرداران شهرستان بن برگزار شد.

کيانوش نادري فرماندار شهرستان بن خطاب به دهياران و شهرداران شهرستان گفت : به مردم خدمت کنيد و مزد خدمت خود را از خدا بخواهيد که او بهترين جبران کننده و پاداش دهنده است.

کد خبر: 156225 تاریخ انتشار: 1400/04/15 11:05:44
نمایش: 700
اخبار
جلسه تجليل از  شهرداران و دهياران شهرستان با حضور فرماندار تشکيل شد و از دهياران و شهرداران شهرهاي سه گانه شهرستان تقدير به عمل آمد. 
در اين جلسه کيانوش نادري فرماندار شهرستان بن با تاکيد بر امر خدمت رساني به مردم گفت مردم شريف و نجيب ما مستحق خدمتند و وظيفه ما خدمت بيشتر به آنها است .  خدمت کنيد و مزد خدمت خود را فقط از خدا بخواهيد که بهترين پاداش دهنده و جبران کننده خداوند متعال است. وي در ادامه از همکاري دهياريها و شهرداريها و  پرسنل خدوم آنها در بحث مديريت بيماري  کرونا ،برگزاري انتخابات و خدماتي چون برف روبي و  اطفاء آتش سوزيهاي کوچک در سطح شهرستان تشکر کرد و گفت: شما نوک پيکان مقابله با بحران و در صف اول خدمت رساني هستيد . در پايان از دهياران روستاهاي تابعه و شهرداران شهرهاي سه گانه شهرستان تجليل به عمل آمد .

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/11