ششمين انجمن کتابخانه هاي شهربن ووردنجان به رياست کيانوش نادري فرماندار شهرستان بن وباحضور اعضاي انجمن در محل کتابخانه شهداي بن بر گزار شد.

ششمين انجمن کتابخانه هاي شهربن ووردنجان به رياست کيانوش نادري فرماندار شهرستان بن وباحضور اعضاي انجمن در محل کتابخانه شهداي بن بر گزار شد.

کد خبر: 155665 تاریخ انتشار: 1400/01/07 07:47:11
نمایش: 287
اخبار
ششمين انجمن کتابخانه هاي شهربن ووردنجان به رياست کيانوش نادري فرماندار شهرستان بن وباحضور اعضاي انجمن در محل کتابخانه شهداي بن بر گزار شد.

در اين جلسه که با محوريت ترويج کتابخواني در ميان همه اقشار ونهادهاي اجتماعي صورت گرفت ،ضمن ارائه گزارش فعاليت هاي يک ساله فعاليت هاي کتابخانه هاي شهرستان که در قالب  شاداب سازي کتابخانه ها، توليد محتواهاي فرهنگي ،نشست هاي فرهنگي و ادبي ومسابقات متنوع صورت گرفت به تبيين برنامه هاي پيش روي اين اداره در سال هاي آتي پرداخته شد.

در ادامه با توجه به اينکه ترسيم نقشه ي مهندسي فرهنگي براي سال ۱۴۰۰از مهم ترين اهداف کتابخانه ها خواهد بود بر شروع سال جديد با شعار کتابخواني تاکيد شد وبه اين منظور تبليغات محيطي در شهرها وروستاها در ايام آغاز سال جديد مصوب گرديد
در پايان با حضور مسولين شهرستان واعضاي انجمن از خدمات سرپرست کتابخانه علامه طباطبايي وردنجان تقدير شد.

مولف: پوریا قنبریان

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/11