جلسه بررسي مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزان روستاي لارک به رياست فرماندار و با حضور مسؤلين مربوطه و کشاورزان روستاي لارک

جلسه بررسي مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزان روستاي لارک به رياست فرماندار و با حضور مسؤلين مربوطه و کشاورزان روستاي لارک

کد خبر: 155452 تاریخ انتشار: 1399/12/04 11:02:12
نمایش: 24
اخبار
جلسه بررسي مسائل و مشکلات مربوط به کشاورزان روستاي لارک به رياست فرماندار و با حضور مسؤلين مربوطه و کشاورزان روستاي لارک

مولف: پوریا قنبریان

افزودن دیدگاه