بازديد فرماندار شهرستان بن به همراه دادستان و فرمانده انتظامي شهرستان از روند کنترل مبادي ورودي هاي شهرستان از سمت شهر وردنجان و روستاي لارک‌ براي جلوگيري از ورود افراد غير بومي و مسافران به اين شهرس

بازديد فرماندار شهرستان بن به همراه دادستان و فرمانده انتظامي شهرستان از روند کنترل مبادي ورودي هاي شهرستان از سمت شهر وردنجان و روستاي لارک‌ براي جلوگيري از ورود افراد غير بومي و مسافران به اين شهرس

کد خبر: 154780 تاریخ انتشار: 1399/09/02 10:10:09
نمایش: 16
اخبار
بازديد فرماندار شهرستان بن به همراه دادستان و فرمانده انتظامي شهرستان از روند کنترل مبادي ورودي هاي شهرستان از سمت  شهر وردنجان و روستاي لارک‌ براي جلوگيري از ورود افراد غير بومي و مسافران به اين شهرستان

مولف: پوریا قنبریان

افزودن دیدگاه