اداي احترام معاون عمراني استاندار، فرماندار شهرستان و مسئولين شهرستاني به مقام شامخ شهدا بمناسبت هفته دولت

حضور فرماندار و معاون محترم عمراني استاندار و اداي احترام به مقام شامخ شهدا بمناسبت هفته دولت

کد خبر: 154431 تاریخ انتشار: 1399/06/18 10:26:15
نمایش: 36
اخبار
اداي احترام معاون عمراني استاندار، فرماندار شهرستان و مسئولين شهرستاني به مقام شامخ شهدا بمناسبت هفته دولت

مولف: پوریا قنبریان

افزودن دیدگاه